سامانه کشت روی بسترهای بلند، بازدهی اقتصادی را افزایش می‌دهد

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

سامانه کشت بستر بلند

پژوهشگر مروج ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان گفت: سامانه کشت روی بسترهای بلند یا برآمده (Raised Bed System) مدرن ترین روشی است که در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود.

دکتر محمد اسماعیل اسدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص این روش، اظهار کرد: در این روش با توجه به نوع نبات دو الی چهار ردیف بذر بر روی پشته های بلند و عریض کاشته می شود. در این سامانه با توجه به بافت و عرض ماشین کاشت عرض بستر یا  پشته 70 – 45 سانتیمتر، فاصله ردیف کاشت بر روی بستر 20 – 15 سانتیمتر، عرض جویچه ها 30 – 25 سانتیمتر و ارتفاع پشته (عمق فارو) 20 – 12 سانتیمتر است.

وی تصریح کرد: در این روش هدایت آب در زمین از طریق جویچه ها انجام می شود، به طوری که رطوبت به صورت نشتی به محل استقرار بذرها نفوذ می کند و حالت غرقابی ایجاد نمی شود.

این پژوهشگر بیان کرد: مهمترین تفاوت این روش با کشت جوی و پشته ای این است که در جوی و پشته چند هفته بعد از کشت محصول مبادرت به ایجاد جوی و پشته می شود و بعد از اتمام فصل کشت جوی و پشته برای آماده سازی کشت بعدی تخریب می شود اما در سامانه رایز بد بسترها همزمان با کشت ایجاد شده و بسترها به صورت دایمی نگهداری می شوند و فقط شیارها در صورت نیاز مجددا بازسازی و فرم داده می شوند.

اسدی، زهکشی سریع آب آبیاری از شیارها وجلوگیری از اثرات منفی آب ماندگی و غرقابی شدن محیط رشد نبات مثل ورس و خوابیدگی، کاهش فرسایش در مناطق پرباران، کاهش سله بندی و خفگی بذر را از مزایای استفاده از این روش عنوان کرد.

پژوهشگر مروج ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با بیان اینکه آبیاری قبل از کاشت و حذف علفهای هرز بعد از آن و کشت روی بستر، استفاده از علفکش ها را محدود می کند، تصریح کرد: در این روش آبیاری آخر فصل را می توان با اطمینان بیشتر و کاهش احتمال خوابیدگی بوته ها انجام داد.

وی ادامه داد: به دلیل دسترسی راحت ماشین بدون آنکه بستر را فشرده کند، کود نیتروژنه به وسیله روش باندی در زمان تشکیل اولین گره و مراحل بعدی می تواند داده شود که این امر منجر به کاربرد بیشتر نیتروژن کاربردی در تولید دانه و کاهش تلفات نیتروژن در آب آبیاری از طریق آبشویی و همچنین تبخیر می شود که در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

این پژوهشگر عنوان کرد: به خاطر فاصله بین بسترها هوادهی بین بوته های کشت بهتر صورت گرفته و در نتیجه کاهش بروز بیماری های قارچی و هوازی را خواهیم داشت. همچنین عمل فتوسنتز و استفاده موثر از انرژی خورشیدی برای نبات مورد نظر بهتر صورت می گیرد.

اسدی خاطرنشان کرد: با کاشت دقیق و یک محیط رشد بهتر به دلیل رقابت کمتر علفهای هرز و اکسیژن دهی بهتر ریشه، میزان تراکم کمتر بذر برای گندم بین 100 تا 160 کیلوگرم در هکتار می تواند به کار رود.

پژوهشگر مروج ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: به دلیل محیط بهتر خاک، بذور لازم نیست عمیق تر کاشته شوند، در نتیجه سریعتر سر از خاک بیرون می آورند و سطح خاک را می پوشانند و تشعشع خورشیدی را جذب می کنند. این مسئله درنباتات با دوره رشد فصل کوتاه و در محیط های داغتر بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه به طور کلی بازدهی اقتصادی با سامانه کشت بستر بلند افزایش می یابد، اظهار کرد: یکی از مزیت بسیار مهم این سامانه ها در بحث سامانه های چندکشتی است.  به عنوان مثال در تناوب گندم-سویا که زمان برای کشت دوم (سویا) بسیار کوتاه است. در عمل سویا بلافاصله بعد از برداشت گندم با استفاده از بذرکارکودکار رایز بد کار و بدون انجام عملیات خاک ورزی می تواند کاشته شود. 

بسترهای,اقتصادی,...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 20 آبان 1396 ساعت: 19:54